תכנית מלגות חד-שנתיות לדוקטורנטים לדוקטורנטים בינלאומיים ("דוקטורט סנדוויץ'") מיועדת להבאת תלמידי דוקטורט בינלאומיים הלומדים באוניברסיטה בחו"ל להתמחות בארץ אצל חוקר/ת קולט/ת – מימון ות"ת.

ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים באמצעות חוקר/ת קולט/ת בלבד לא יאוחר מתאריך 25.7.2021

Contact us

Rabin Building | University of Haifa | Mount Carmel | Haifa 31905 Israel

  • dummy972-4-8240331/2/7

  • dummyfaculty@hevra.haifa.ac.il